Nostolaiteniittomurskaimet


Nostolaitekiinnitteiset niittomurskaimet vähentyivät väliaikaisesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Traktorien keskikoon kasvaessa nostolaitekiinnitteiset niittomurskaimet ovat kuitenkin palanneet ja viime vuosina perhosten lukumäärä on yleistynyt voimakkaasti. Perhosen etuna on tasainen painonjakauma traktoriin, helppo hallittavuus ja valtava kapasiteetti. Lisäksi perhosen hinta on koneen kapasiteettiin nähden aika hyvä.

Kverneland on uudistanut nostolaitekiinnitteistä mallistoa uudella Race Suspension kevennyksellä, joka on nimensä mukaisesti saanut inspiraationsa kilpa-autojen pyöränripustuksista. Yleisin nostolaitekiinnitteinen niittomurskain, joka on 3,2m työleveydeltään, on nimenomaan tällä ratkaisulla toteutettu. Sama ratkaisu tulee näkymään myös 3,6m leveässä mallissa, sekä 10metrin perhosessa.

 

3200-sarjan nostolaiteniittomurskaimet

Kverneland 3200-sarjan niittomurskaimet ovat erityisen keveärakenteisia, mikä tekee niistä oikein sopivia tavanomaista pienempiin traktoreihin. Keveys johtuu osaltaan nailonsormisesta murskaimesta, mikä pudottaa painoa. Runkorakenne on samantyyppinen kuin 2800-sarjan niittokoneissa, 5000-sarjan perhosniittokoneissa ja 5087MN perhosniittomurskaimessa, mikä on helppo havaita selkeänä sukunäköisyytenä. Valmistuksessa saavutetaan näin samankaltaisuuksien vuoksi synergiaetuja, mikä hyödyttää varaosatoimituksia. Toisaalta tekniikka on koeteltua. 3200-sarjan työleydet ovat 2,8m ja 3,2m, tehdastilauksena on myös pieni 2,4m malli.
3200-sarja_1

 

3200-sarja_2
Niittoyksikkö on ripustettu keskeltä, mikä mahdollistaa maan pinnanmuotojen symmetrisen seurannan. Laukaisulaite on asennettu oikeaan nostovarren korvakkeeseen, mikä sallii koneen väistämisen takaviistoon ylös, jotta este voidaan ylittää. Voimansiirto niittopalkille ja murskaimelle tuodaan niittopalkin päähän, kulmavaihteen välityksellä. Kulmavaihteen kääntäminen mahdollistaa niittomurskaimen pyörittämisen joko 1000rpm tai 540rpm pyöritysnopeudella ilman lisävarusteita traktorin vaatimusten mukaan. Niittoyksikkö nostetaan 3200-sarjan murskaimissa 125 astetta ylös, jotta painonjakauma traktorille olisi mahdollisimman keskellä.

 

Lisävarusteena 3200-sarjan niittomurskaimiin on saatvilla hydraulinen kevennyksen säätö. Käytännössä hydraulisylinterin avulla mekaanisen kevennysjousen kireyttä voidaan säätää suoraan ajon aikana traktorin hytistä.

Nailonpiikkinen murskainroottori on havaittu hyvin kestäväksi. Nailonpiikit ovat hyvin joustavia ja taipuvat esteeseen osuessaan takaisin alkuperäiseen asentoon. Kverneland on käyttänyt vuositolkulla laadukkaita nailonsormia murskainroottoreissa ja alkuperäisillä nailonsormilla on hyvä maine viljelijöiden keskuudessa.

3200-sarja_3

3300-sarjan nostolaiteniittomurskaimet

Kverneland 3300 sarjan nostolaiteniittomurskaimet ovat uutta, maailmalla palkittuja innovaatioita hyödyntäviä uutuuskoneita suurille ja valtaville pinta-aloille. Race Car Suspension nimityksen mukaisesti toteutettu kevennys noudattelee rata-autoissa nähtyä nelivarsiripustusta, mistä jousitus on saanut myös nimensä. Murskainroottorina on isojen pinta-alojen, käytännössä kulumattomaksi havaittu Semi-Swing puolikiinteällä teknologialla. Malleja on kaksi, 3332MT 3,2m työleveydellä, sekä 3336MT Vario, jossa on 3,6m työleveys.
3300-sarja_1.jpeg

 

3300-sarja_2.jpeg

Race Car Suspension tarkoittaa neljän tukivarren ripustusta, jotka kannattelevat niittoyksikköä symmetrisesti keskeltä erillään koneen rungosta. Ratkaisu on hyvin erikoinen, sillä koneen muu rakenne on kokonaan jäykkä, mutta itse niittoyksikkö hivelee herkästi maata pinnanmuotoja mukaellen.

Esteen sattuessa niittoyksikkö väistää takaviistoon ylös ja Quattrolink nelivarsiripustus nostaa niittoyksikön maasta. Niittoyksikön kallistusvara on 30 astetta ja pystysuuntainen liikevara 700 mm eli työalue voi muuttua 300mm alaspäin ja 400mm ylöspäin normaalista niittokorkeudesta. Niittoyksikön kevennys, liikevarat ja väistämisherkkyys ovat samat koko koneen niittoleveydellä, myös traktorin puolella.

 

Quattrolink nelivarsiripustus kannattelee niittoyksikköä hydraulisylinterillä, johon on kytketty kaksi paineakkua. Kevennystä voi tämän vuoksi säätää suoraan traktorin hytistä ajon aikana. Maan pintapainetta pystyy seuraamaan suoraan painemittarista, jossa on valmiiksi värit selventämässä sopivaa kevennyspainetta.

3300-sarjan leveämmässä 3336MT-mallissa on ns. Vario ominaisuus, mikä tarkoittaa 400mm hydraulista niittoyksikön sivusiirtoa. Käytännössä sivusiirto mahdollistaa etu- ja takakoneen välisen limityksen säätämisen kaarteessa siten, että työleveys säilyy mahdollisimman suurena, eikä peltoon jää niittämättömiä raitoja. Ratkaisu on toteutettu vaakasuuntaisen kannatinpalkin teleskooppirakenteella, jota siirretään liukupalojen varassa hydraulisesti. Sivusiirron ansiosta Kvernelandin 3636FT etuniittomurskaimen parina 3336MT Variolla saavutetaan lähes 7m:n työleveys.

3300-sarja_3.jpeg

 

3300-sarja_4.jpeg
3300-Sarjan niittomurskaimeen on lisäksi saatavilla pikavaihdettavat Flip-Over levityssiivet, joilla kone voidaan vaihtaa kahdessa minuutissa karhottavasta levälleen niittäväksi ilman työkaluja. Ratkaisulla voidaan säätää heinän kuivumisnopeutta siitä riippuen, miten nopeasti heinä ollaan tulossa korjaamaan, jotta saavutetaan oikean tasoinen kuivatus.

Kaikissa 3300-sarjan koneissa on pikasäätöinen murskaimen vastapelti. Pelto voidaan säätää sekä etu- että takareunasta, jotta murskaustapa on sopiva hyvin erityyppisille materiaaleille, kevyestä kenkäheinästä apilakasvustoon, nuoreen, märkään, pehmeään, tai vaikkapa vanhaksi kasvaneeseen kovakortiseen heinikkoon.